TR | EN

Ana Sayfa

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

 HALKBİLİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

(ESOGÜ HAMER)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAMER), Üniversite Senato’sunun 07.02.2001 tarih ve 5/2 nolu kararı ile kurulmuş, Yönetmeliği 10 Eylül 2002 tarih, 24872 sayılı Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 23.05.2020 tarih, 31135 sayılı Resmî Gazete'de ESOGÜ HAMER Yönetmeliği güncellenmiştir. 2000 – 2001 öğretim yılından itibaren çalışmalarına başlayan Merkez, kuruluşundan itibaren Yurt içi ve Yurt dışında 2001 - 2019 yılları arasında 428 adet etkinlik gerçekleştirmiştir. Halkbilimi (Halk sanatları, kültürü ve ürünleri) alanında araştırmalar yapan, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı çalışmaları yürüten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halkbilim  Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESOGÜ HAMER), kuruluşundan başlayarak unutulan ve unutulmaya yüz tutan halkbilim değerlerinin gün ışığına çıkarılması, gelecek kuşaklara aktarılması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması çabalarını sürdürmektedir. “Belgelikçi” anlayışla veri toplama çalışmalarına ilke olarak karşı çıkan ESOGÜ HAMER, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlayarak, çağdaş yaklaşımlarla yorumlamayı ve çözümleyici aşamalara ulaştırmayı amaçlamaktadır. Ulusal kültürümüzün yaşayan öğelerini ve yörede yaşamış eski kültürlerin günümüze etkilerini saptamak, sonuçlarını araştırmacıların kullanımına açık tutmak ESOGÜ HAMER’in önemli görevlerindendir.

ESOGÜ Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESOGÜ HAMER), MOTİF Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı'nın 2005 yılında düzenlediği 11.Motif Halk Bilim Ödülleri değerlendirmeleri kapsamında; Türk Folklorunun yaşatılmasına yönelik yapmış olduğu üstün çalışmalar dolayısıyla “Türk Folkloruna Katkı Sağlayan En İyi Kuruluş Ödülü, olan “HALKBİLİM ÖDÜLÜ” nü almaya layık görülmüştür.

ESOGÜ HAMER BİRİMLERİ

  • GÖSTERİ ve UYGULAMA BİRİMİ
  • ARAŞTIRMA VE DERLEME BİRİMİ
  • BELGELİK VE MÜZE BİRİMİ
  • TOPLANTI VE ORGANİZASYONLAR BİRİMİ
  • EĞİTİM VE KURSLAR BİRİMİ